Công Ty TNHH Thiết Bị Máy Móc Đại Chính Quang

Để nhận báo giá chi tiết, hãy cho chúng tôi xin một số thông tin sơ bộ:

  1. Tên, địa chỉ, điện thoại của chủ đầu tư,
  2. Công suất dự kiến (nên tính theo số lượng bình nước dự định tiêu thụ mỗi ngày/ tháng). 
  3. Yêu cầu về mức độ tự động hóa,
  4. Địa điểm lắp đặt