Công Ty TNHH Thiết Bị Máy Móc Đại Chính Quang

Máy thu hồi nhiệt

Đoạn 1:Nước nóng 37℃, thời gian:4 phút.
Đoạn 2:Nước nóng 40℃, thời gian:4 phút
Nhiệt độ cổng xuất:25℃
Xem thêm