Công Ty TNHH Thiết Bị Máy Móc Đại Chính Quang

Máy khử nước

Quạt 3 HP

Thân máy bằng SUS

Xem thêm

Dùng để khử nước bên ngoài thân chai