Công Ty TNHH Thiết Bị Máy Móc Đại Chính Quang

Máy xiết nắp tự động

Tốc độ: 30-120 chai/phút

Xem thêm