Công Ty TNHH Thiết Bị Máy Móc Đại Chính Quang

Dây chuyền sản xuất Siro

Để nhận báo giá chi tiết, hãy cho chúng tôi xin một số thông tin sơ bộ:

  1. Tên, địa chỉ, điện thoại của chủ đầu tư,
  2. Công suất dự kiến  
  3. Yêu cầu về mức độ tự động hóa,
  4. Địa điểm lắp đặt